بسم الله الرحمن الرحیم. با فرارسیدن تابستان جشنواره ثبت نام در کلاسهای آموزشی خصوصی سایت آموزش سید مجید آغاز گردید.در این جشنواره می تواندی از تخفیفات و امکانات زیر استفاده نمایید...

در جشنواره تابستانی کلاسهای خصوصی آموزش سید مجید میتوانید

  1. خانم های خانه دار از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.
  2. خانم های هنرمند از از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.
  3. خانم های معلم و استاد دانشگاه از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.
  4. خانم های پزشک و پرستار و کمک بهیار از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.
  5. خانم های ورزشکار از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.
  6. خانم های دانشجو از 50 درصد تخفیف ویژه میتوانند استفاده نمایند.

آموزش معرق نیز شامل این جشنواره می شود.

این تخفیف فقط در همین جشنواره قابل استفاده است و پس از اتمام جشنواره هزینه های کلاسهای خصوصی مانند قبل محاسبه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02128425572 تماس بگیرید.