دوره های حضوری

این دوره ها به صورت کلاسی برگزار می گردد

SMG-P1تند خوانیهزینه ساعت آموزش۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P2تقویت حافظه و تمرکزهزینه ساعت آموزش
۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P3پدافند غیر عاملهزینه ساعت آموزش
۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P4موفقیت و کنترل ذهنهزینه ساعت آموزش
۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P5روانشناسی رنگ و محیطهزینه ساعت آموزش
۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P6اصول طراحی و دکوراسیونهزینه ساعت آموزش
۳۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P7آموزش معرقهزینه ساعت آموزش
۲۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P8آموزش چرم دوزیهزینه ساعت آموزش
۲۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P9آموزش ICDLهزینه ساعت آموزش
۲۰۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P10آموزش اینترنتهزینه ساعت آموزش
۲۰۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P11آموزش ویندوزهزینه ساعت آموزش
۲۰۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P12آموزش مکنتاشهزینه ساعت آموزش
۲۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P13آموزش وردهزینه ساعت آموزش
۲۰۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P14آموزش فتوشاپهزینه ساعت آموزش
۲۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید
SMG-P15آموزش آندرویدهزینه ساعت آموزش
۲۵۰,۰۰۰ تومانتماس بگیرید